אזרחות גרמנית

נכתב על ידי עו״ד ערן וגנר

נכתב על ידי עו״ד ערן וגנר

תוכן עניינים

יצירת קשר

שיתוף מאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

הקדמה

מבקשי אזרחות הגרמנית – מה עיקרי חוק האזרחות הגרמנית?

כחלק מצעדי הרדיפה של הנאצים כלפי היהודים, בוטלה באופן גורף האזרחות הגרמנית לכל יהודי גרמניה.

מאז תום מלחמת העולם השנייה, מעניקה גרמניה מחדש את האזרחות הגרמנית ליהודים שאיבדו את אזרחותם הגרמנית ולצאצאיהם.

חוק האזרחות הגרמנית מבוסס על קשר דם. זאת אומרת, שהאזרחות הגרמנית לא נרכשת על ידי לידה בגרמניה, אלא על בסיס הזכאות לאזרחות גרמנית של אחד ההורים.

הכלל הוא שבן או בת להורה גרמני זכאי/ת לאזרחות גרמנית. לכלל הנ"ל יש חריגים רבים.

באוגוסט 2021 בוצעה הרחבה שעיקרה מתן אזרחות גרמנית לצאצאים גם של כאלה שלא היו אזרחים גרמניים אלא רק נתינים גרמניים נרדפי הנאצים וגם ביטול ההפליה לגבי צאצאים של אם בעלת אזרחות גרמנית (עד כה לא היו אותן זכויות הורשת האזרחות הגרמנית לצאצאים אם האב היה גרמני או האם הייתה גרמנית).

בבדיקת הזכאות לאזרחות גרמנית, יש חשיבות אם ההורה היה נרדף ע"י השלטון הנאצי, האם ההורה הוא גבר או אישה, האם ההורה איבד את אזרחותו כתוצאה מנישואין עם אזרח זר, האם ההורה או המבקש אזרחות גרמנית רכש אזרחות זרה נוספת במהלך חייו ומתי, האם המבקש נולד במסגרת הנישואין, האם המבקש אומץ ומתי ועוד.

זאת הסיבה שחוק האזרחות הגרמנית מורכב מאוד וכל מקרה ומקרה יש לבחון בקפידה רבה.

לבדיקת זכאות בחינם וקבלת הצעת מחיר מדויקת אנא צרו קשר עם המשרד או השאירו פרטים ונחזור אליכם

עדכונים

חוק חדש נכנס לתוקפו באוגוסט 2021 והוא מגדיל באופן משמעותי את מעגל הזכאים לאזרחות גרמנית, כך שבהערכה גסה, יש מאות אלפי זכאים חדשים:

הרחבה לזכאות לגבי צאצאי נרדפי הנאצים, אזרחים גרמניים וגם נתינים שחיו בגרמניה הנאצית ולא היו אזרחים גרמניים

לפי החוק זכאים לאזרחות גרמנית צאצאים של אנשים שנרדפו על רקע גזע (לדוגמא, יהודים), או דת, או דעותיהם הפוליטיות עם עלייתו של היטלר לשלטון בתאריך 30 בינואר 1933 ועד ל-8 במאי 1945 ובהקשר לכך איבדו את אזרחותם הגרמנית, ויתרו עליה, או רכישת האזרחות הגרמנית נמנעה מהם בנסיבות אלה. לדוגמה:

 • צאצאים של אנשים שלא התאזרחו לאחר שהגישו בקשה בזמנו להתאזרחות או צאצאים של אנשים שנשללה מהם באופן כללי האפשרות להתאזרחות, שהייתה מתאפשרת אם היו מגישים בקשה לאזרחות גרמנית. מדובר בקבוצה פוטנציאלית עצומה של זכאים, של צאצאים של אנשים שגרו בגרמניה לפני עלית השלטון הנאצי ולא היו בעלי אזרחות גרמנית, אלא לדוגמא, בעלי אזרחות פולנית או אפילו חסרי אזרחות (לא משנה אם נולדו בגרמניה או מחוצה לה), שאלמלא חוקי השלטון הנאצי היו רוכשים בסופו של דבר את האזרחות הגרמנית.
 • צאצאים של אנשים שהיו נתינים גרמניים, להבדיל מאזרחים גרמניים, שוויתרו על או איבדו את מקום מגוריהם הקבוע בגרמניה ובתנאי שמקום מושבם הקבוע בגרמניה כבר היה קיים לפני 30 בינואר 1933. במקרה שמדובר בצאצאים של ילדים קטינים, יש הרחבה לטובה, לא משנה אם מקום מושבם הקבוע בגרמניה היה גם רק לאחר 30 בינואר 1933. במילים אחרות, אין צורך בהורה שהיה בעל אזרחות גרמנית. מספיק להוכיח רדיפה ותושבות קבע בגרמניה הנאצית של אחד מאבות אבותיך/ אימהות אימהותיך בכדי להיות זכאי לקבלת אזרחות גרמנית.
 • צאצאים של אנשים אשר איבדו את אזרחותם הגרמנית או ויתרו עליה לפני 26 בפברואר 1955. לדוגמא, עקב בקשה לרכישת אזרחות זרה, ויתור על פי בקשה או כתוצאה מנישואין עם אזרח זר.
 • צאצאים של אנשים שנשללה מהם האפשרות לרכוש האזרחות הגרמנית עקב נישואין או הכרה חוקית אחרת.

הרחבת מעגל הזכאים לגבי צאצאים של אנשים שהופלו על רקע מגדרי בעת לידתם – רלוונטי בעיקר לצאצאים של אם גרמניה

לאור השינויים, למעט מקרים חריגים, כל מי שנולד לאחר 23.05.1949 וצאצאיו זכאי לקבלת אזרחות גרמנית ובלבד שנולד להורה גרמני, לא משנה אם ההורה הוא אם או אב. במסגרת זאת לא משנה אם האם הגרמנית אבדה את אזרחותה הגרמנית עקב נישואיה עם אזרח זר לפני לידת ילדם וגם לא משנה אם הילד נולד לאב גרמני מחוץ למסגרת הנישואין.

לפי החוק הישן, אישה בעלת אזרחות גרמנית שהתחתנה עם אזרח זר לפני 01.04.1953 איבדה את אזרחותם וכך גם ילדיה שנולדו לאחר הנישואין. התיקון לחוק מאפשר קבלת האזרחות הגרמנית עבורה ועבור כל צאצאיה.

השינוי הנ"ל רלוונטי להרבה ישראלים, שכן רבים המקרים בהם אישה בעלת אזרחות גרמנית התחתנה עם גבר שאינו בעל אזרחות גרמנית  ונולדו להם ילדים אחרי 23.05.1949. בעבר מקרים כאלה לא אפשרו קבלת אזרחות לצאצאים וכיום החוק הגרמני מתיר זאת.

לגבי כל מי שנולד לפני 23.05.1949 וצאצאיהם ולא רכשו את האזרחות הגרמנית עם לידתם עקב ההפליה על רקע מגדרי, עדיין קיימת עבורם אפשרות לקבלת האזרחות הגרמנית בהליך של התאזרחות, אך יש צורך במבחנים בשפה הגרמנית כתנאי לקבלת האזרחות.

הרחבת מעגל הזכאים לגבי צאצאים של אנשים מדנציג (גדנסק) ואזורים נוספים

בין מלחמות העולם, העיר דנציג (כיום גדנסק) הייתה עיר מדינה עצמאית. בעבר, היה מאד קשה לצאצאי יוצאי דנציג לקבל חזרה את אזרחותם הגרמנית. עם העדכון האחרון, התהליך הרבה יותר פשוט.

מתי אי אפשר להעביר האזרחות – חשוב!

התקנה הבאה רלוונטית רק לגבי מי שההורה הגרמני שלו נולד מחוץ לגרמניה לאחר 01 בינואר 2000 והוא עצמו (הילוד התינוק), נולד מחוץ לגרמניה והוא בעל אזרחות זרה שאינה גרמנית. במקרה כזה, האזרחות הגרמנית אינה ניתנת באופן אוטומטי לילוד והורה שלא יפעל בזמן, ימנע מהילוד אפשרות לקבלת האזרחות הגרמנית.

בכדי שהילוד יהיה זכאי לאזרחות גרמנית יש לפעול מקסימום תוך שנה מיום היוולדו ולהגיש עבורו בקשה לרישום הלידה שלו במרשם האוכלוסין בגרמניה אחרת הילוד יאבד את זכאותו לאזרחות גרמנית!

במילים אחרות, בנסיבות דנן שרלוונטיות לרוב מבקשי האזרחות הישראלים, אסור לחכות ויש להסדיר את האזרחות של התינוק בתוך שנה מיום היוולדו.

יש לציין כי התקנה הנ"ל לא חלה על כאלה שקיבלו את האזרחות במסגרת החוקים שנשענים על קבלת אזרחות גרמנית עקב הפליה גזעית של צאצאי אזרחים או נתינים.

כיצד אנו פועלים? כמה מילים על שיטת העבודה של המשרד

עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה בהסדרת אזרחות אירופאית, המשרד מציע שירות VIP שמשמעותו שאנו עושים הכל בתהליך קבלת האזרחות הגרמנית עם מינימום טרטור מצד הלקוח וזאת באמצעות ייפויי כח מתאימים.

הטיפול בלקוח הוא אישי ונעשה בפיקוח ישירות ע״י ראש המשרד, עורך דין ונוטריון ערן וגנר, שהינו גם גנאולוג. הטיפול כולל הכל (ללא אותיות קטנות) – בין היתר, מחקר גנאולוגי, איסוף ואיתור מסמכים של המבקש ומשפחתו במשרדי הממשלה והארכיונים בגרמניה וישראל, אישורים נוטריונים לגרמנית, אישורי אפוסטיל, השגת תעודות התאזרחות ישראלית ותעודות יושר, תשלום אגרות ישירות לרשויות בגרמניה וכמובן טיפול שוטף בבקשה מול הקונסוליה הגרמנית ומשרדי הממשלה בגרמניה.

משך הטיפול נכון להיום אורך כשנתיים, עלות הטיפול משתנה בהתאם לקושי הטיפול בתיק ולמספר בני המשפחה המעוניינים בהסדרת האזרחות.

לבדיקת זכאות בחינם וקבלת הצעת מחיר מדויקת אנא צרו קשר עם המשרד או השאירו פרטים ונחזור אליכם

הוצאת דרכון גרמני ביומטרי

כל אדם, לרבות קטין המגיש בקשה לדרכון גרמני, חייב לקבוע תור ולהתייצב באופן אישי לתור. קטינים (מתחת לגיל 18) צריכים להתייצב עם שני הוריהם.

להלן קישור למערכת קביעת תורים בקונסוליה הגרמנית בתל אביב לחץ כאן

לתור עצמו יש למלא הטופס הבא (באנגלית או גרמנית) ולהביאו לפגישה:

טופס עבור קטין – להורדת הטופס  לחץ כאן

טופס עבור בגיר – להורדת הטופס לחץ כאן

בעת הבקשה ראשונה להנפקת דרכון חייבים להציג את כל המסמכים הרלוונטיים במקור בשפות גרמנית ו/או עברית ו/או אנגלית.

להלן פירוט של כל המסמכים אותם צריך להביא לפגישה להנפקת הדרכון:

 1. אישור על קביעת התור שהתקבל במייל.
 2. טופס בקשה מלא (ראה קישור למעלה).
 3. למי שכבר יש, דרכון גרמני נוכחי; בבקשה ראשונה להנפקת דרכון גרמני לקטין, על ההורה הגרמני להציג את הדרכון שלו.
 4. דרכון ישראלי בתוקף של מבקש הבקשה ואם מדובר בקטין אז גם דרכונים ישראלים בתוקף של הוריו.
 5. תעודת זהות ישראלית של מבקש הדרכון ובמקרה של קטין ללא תעודת זהות, תעודת זהות ישראלית של ההורה הגרמני כולל ספח בו מופיע הקטין.
 6. שתי תמונות פספורט. יש להקפיד על סוג התמונות וגודלן. אנו ממליצים להצטלם באחת מהחנויות הבאות המוכרות ע"י הקונסוליה הגרמנית: פוטו לינוף, רחוב אבן גבירול 12, תל אביב 03-6957589 או פוטו שופ, רחוב אבן גבירול 33, תל אביב טלפון 03-5284795.
 7. תעודת לידה דו לשונית מקורית של מבקש הדרכון או תעודה באנגלית.
 8. תעודת שינוי שם מקורית, אם מבקש הדרכון שינה את שמו הפרטי או שם משפחתו.
 9. תעודת אזרחות גרמנית או תעודת התאזרחות גרמנית של מבקש הדרכון.
 10. תעודת נישואין של מבקש הדרכון ואם הבקשה מוגשת עבור קטין, תעודת הנישואין של הוריו.
 11. אישור מאת הרשויות הגרמניות אודות שינוי השם לאחר הנישואין ו/או שם הילדים (רק אם הוגשה בקשה מתאימה בנושא).
 12. אישור אודות השירות הצבאי (רלוונטי עבור מבקש ששירת בצה"ל בין התאריכים 01.01.2000 לבין 06.07.2011. על התעודה להכיל פרטים על שירות בחובה ו/או בקבע או לחלופין אישור על פטור משירות בצה"ל).
 13. במידה ויש, אישור על הסכמה מראש מטעם משרד ההגנה הגרמני לגבי שירות בקבע של המבקש בין התאריכים 01.01.2000 ועד 06.07.2011.

הערות והבהרות נוספות:

 1. הנפקת דרכון למבקש מתחת לגיל 24 יינתן לתקופה של 6 שנים ועלותו 65 יורו. ניתן לשלם לקונסוליה ביורו, בשקלים או בכרטיס אשראי (ויזה או מאסטרכרד).
 2. הנפקת דרכון למבקש מעל לגיל 24 יינתן לתקופה של 10 שנים ועלותו 85 יורו. ניתן לשלם לקונסוליה ביורו, בשקלים או בכרטיס אשראי (ויזה או מאסטרכרד).
 3. במידה ודרכונכם הגרמני אבד או נגנב וברצונכם לחדשו, יש להציג בנוסף לשאר הניירת אישור משטרתי בדבר אובדן או גניבה של הדרכון.
 4. ניתן לאסוף את הדרכונים מהקונסוליה ללא תיאום מראש בימים שני ורביעי בין השעות 13:30 ל-14:30.
 5. בדרך כלל לוקח כשלושה חודשים לקבל את הדרכון מיום הזמנתו. במידה והדרכון נדרש בדחיפות, ניתן לשלם אגרה נוספת בסך 32 יורו ובמסגרת זאת הדרכון יתקבל בתוך כחודש.

אזרחות גרמנית - שאלות ותשובות נפוצות

כן, ניתן לדלג דור. אין צורך ברצף דורות. לא נדרשת הסכמה של הדורות הקודמים. כן נדרשים מסמכים לגבי הדורות הקודמים שאת רובם נוכל להשיג.

כן. אם לפונה להוציא אזרחות גרמנית, יש כמה אזרחויות לפני שהוציא אזרחות גרמנית, הוא

כן, המשרד מסוגל לשחזר מסמכים המוכיחים את האזרחות הגרמנית כחלק משירות ה- VIP

ברוב המקרים העולים לארץ שמרו על אזרחותם הגרמנית ולא ויתרו עליה לפני 1933 ולכן בעזרת מחקר שלנו, יש סיכוי טוב שתוכלו לקבל אזרחות גרמנית

כעיקרון, אזרחות גרמנית עוברת (בימינו) גם לילדים מאומצים. נצטרך לבדוק את הפרטים אבל סיכוי טוב שתצליחו להוציא אזרחות גרמנית גם לילדים המאומצים.

בוודאי, נוכל להגיש גם בשמם את הבקשות והם יוכלו לקבל את האזרחות הגרמנית ואת הדרכון בשגרירות הגרמנית הקרובה לביתם.

הדבר אפשרי אבל לא מומלץ. בשל התור הגדול במשרד האזרחות בגרמניה, התהליך יכול לקחת כשנתיים בכל סיבוב ולכן מומלץ להגיש את הבקשות יחד לכל שאר בני המשפחה. בנוסף, אין לדעת אם החוק הנוכחי לא ישתנה בעתיד.

אזרחות גרמנית מאפשרת מגורים ועבודה בארצות האיחוד האירופי, מאפשרת לימודים בחינם בגרמניה ומאפשרת הוצאת ויזה מיידית לארה"ב ללא ראיון בשגרירות ארה"ב. כמו כן, בהינתן רישום של הצאצאים תוך שנה מיום היוולדם, ניתן כיום להעביר את האזרחות הגרמנית מדור לדור.

לא, החזרת האזרחות הגרמנית רלבנטית לצאצאים בלבד ולכן אשתך לא תיכלל בבקשה. אבל, אם תבחרו לגור באירופה, אשתך תהיה זכאית כעקרון לאישור שהייה ועבודה וייתכן שלאחר זמן תוכל גם היא להתאזרח באירופה (אבל אולי תוך ויתור על אזרחות ישראלית).

כן, לגבי ילדים קטינים נדרשת הסכמה של שני ההורים. מעל גיל 16, יוכלו הילדים לפנות לבד ללא הסכמת הוריהם.

מזל טוב! לא, לאחר הוצאת האזרחות כאשר נולד לאזרח גרמני ילד, הילד הוא אוטומטי אזרח גרמני מלידה. נדרש לרשום את אזרחותו בהקדם.

אין האמור מחליף ייעוץ של עו"ד או רו"ח אבל כעיקרון אם אתה ממשיך להתגורר בישראל וכל נכסיך נמצאים בישראל, לא תהיה להוצאת האזרחות הגרמנית השפעה בענייני מיסוי.

מן התקשורת

שיתוף מאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

יצירת קשר